22 φωτογραφίες από τα πρώτα μαθήματα που κάναμε στην πρώτη δημοτικού.. ! Εσάς ποιο μάθημα έχει μείνει στη μνήμη σας;

loading...